Skip to main content

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ
Britti-Helmet Ky
Vestrantie 12
01750 Vantaa
puh. +358 400-745915

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Timo Juurikkala
bh(at)britti-helmet.fi
puh. +358 400-745915

3. REKISTERIN NIMI
Britti-Helmet Ky:n yhteystietorekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN / REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Britti-Helmet Ky:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, Britti-Helmet Ky:n mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Britti-Helmet Ky:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Yritys
Osoitetiedot

Britti-Helmet voi käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteri koostetaan Britti-Helmet Ky:n asiakastietojärjestelmästä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä. Asiakastietoja kerätään myös asiakaskontakteissa, verkkosivujemme ja sähköpostikirjeidemme lomakkeilla.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei luovuteta myöskään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. TIETOJEN POISTAMINEN
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. REKISTERIN SUOJAUS
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Britti-Helmet Ky:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. KIELTO-OIKEUS
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.